18. feb, 2021

Sjøgang under marken

Hentet fra Kongsberg Tidende 18. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no