18. feb, 2021

Politiet har hatt lite å gjøre ...

Hentet fra Kongsberg Dagblad 18. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no