19. feb, 2021

Markensnytt på tampen

Hentet fra Kongsberg Dagblad 19. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no