20. feb, 2021

Kronprins Olav som skiløper

20. februar 1921 var en søndag og således en avisfri dag.
Hentet fra Ringerikes Blad 21. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no