21. feb, 2021

1920 rekord i skilsmisser

Hentet fra Laagendalsposten 21. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no