22. feb, 2021

Kongsberg Arbeiderparti på kne for Moskva

Dette oppslaget og oppslaget under viser hvordan avisene var langt mer politiske i sin rolle enn i dag. Så direkte som en var for 100 år siden er en i alle fall ikke i dag. Men mange av dagens er også politiske aktører.

Hentet fra Kongsberg Tidende 22. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no