22. feb, 2021

Hun hadde ikke stjålet pengene - bare tatt vare på dem...

Hun hadde ikke stjålet pengene - bare tatt vare på dem.

Hentet fra Kongsberg Dagblad 22. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no