23. feb, 2021

Pøbel på Fiskum

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Kongsberg Dagblad 23. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no