23. feb, 2021

Bolsjevikoppgjør i Hokksund

Hentet fra Ringerikes Blad 23. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no