28. feb, 2021

Valg i vergerådet i Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Dagblad 28. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no