28. feb, 2021

Kongsberg Ap er sprengt

Hentet fra Kongsberg Dagblad 28. februar 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no