3. mar, 2021

Det flytende forbud

Hentet fra Laagendalsposten 3. mars 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no