29. mar, 2021

Overvintrere i sydligere strøk

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 29. mars 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no