4. apr, 2021

Skillemyntproblemer

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 4. april 1921.
Avisen i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no