5. apr, 2021

Sånn kan det også sies...

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 5. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no