5. apr, 2021

Vestfossengutter fant tyvgods

Vi kan selvsagt le og humre over funn av 100 ettøringer,
100 toøringer og 440 femøringer.
Men du fikk mer enn brød for det i 1921.

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 5. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no