8. apr, 2021

Æres den som æres bør...

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 8. april.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no