9. apr, 2021

Kraftledningene skal fram...

Moderniseringen av Norge skyter fart. Kraften må fram.
2. mai starter ekspropriasjonssakene rundt Rjukanledningen i Vestfossen - og i denne notisen varsles det ekspropriasjoner mellom Tyristrand og Hokksund på ei annen kraftlinje.

Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 9. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no