12. apr, 2021

Nytt lokomotiv prøvekjørt på Sørlandsbanen

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 12. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no