12. apr, 2021

Sedelighetsforbryteren på Kongsberg fikk 90 dager.

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 12. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no