12. apr, 2021

Klagemuren og/eller skrytemuren

Setter stor pris på en tilbakemelding på denne siden og/eller andre sider på hjemmesida mi.

Tips, ris, ja også ros, kan gis ved å benytte adressen her: post@torkennethtalmo.com