15. apr, 2021

Kvinnelige prester

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 15. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no