16. apr, 2021

Vestfos Cellulose sier opp alle arbeiderne

15. april 1921 sa Vestfos Cellulose opp samtlige av sine drøyt 200 ansatte.
Årsaken til stoppen var overfylte lagre og ingen omsetning.

Hentet fra DT&BB fredag.16. april 1971.
Notisen er fra spalten; "for 50 år siden".
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no