20. apr, 2021

Rasjonering av brennevin på resept

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 20. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no