21. apr, 2021

Smørrebrød, vin og cigaretter - Firerbanden på Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 21. april 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no