27. apr, 2021

Hete - torden -regn

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 27.april.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no