29. apr, 2021

At noen kan tro en bolsjevik på hans ord - del 2

En fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra Ringerikes Blad fredag 29. april 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no