30. apr, 2021

"Arbeiderne må overta fabrikkene"

Hentet fra Hønefos og Oplands Socialdemokrat lørdag 30. april 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no