1. mai, 2021

Minimal deltagelse på Kongsberg 1. mai

Når en leser disse notisene fra Kongsbergavisene er det ikke dumt å huske at avisene på denne tiden var politiske aktører.
Med meninger!
Og det skinner tydelig igjennom i disse notisene.
Men det var langt mindre deltagelse ved arrangementer landet rundt i 1921, enn tidligere.
Og det hadde uten tvil en sammenheng med den store splittelsen i arbeiderbevegelsen hvor kommunistene hadde "overtatt" Arbeiderpartiet.
PÅ Kongsberg nektet for eksempel Kongsberg Mandssangforening, som hadde sitt utspring i arbeiderbevegelsen å delta på arrangementet. "De sang ikke for bolsjeviker".

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 2. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no