6. mai, 2021

Norsk verdensmester i fribrytning

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 7. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no