20. mai, 2021

Flere tar visst til fornuften...

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 20. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no