20. mai, 2021

Sønderaall - 25 år som sogneprest i Nedre Eiker

Hentet fra Kongsberg Tidende fredag 20. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no