24. mai, 2021

Annonse fra Den norske Amerikalinje

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 24. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no