24. mai, 2021

Program for sangerstevne på Hønefoss 19. juni

Hentet fra Hønefioss og Oplands Socialdemokrat tirsdag 24. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no