25. mai, 2021

Tørken begynner å gjøre seg gjeldende

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 25. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no