27. mai, 2021

Liv møter Vestfossen

Resultat fra denne kampen vil neppe noen i Vestfossen like å høre,
men det kommer her 29. mai.
Hentet fra Ringerikes Blad fredag 27. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no