28. mai, 2021

Hans Konrad Kjennerud er død

Hans Konrad Kjennerud ble født på Kongsberg 5. desember 1837 og døde i Oslo 26. mai 1921.
Kjennerud var en norsk skolemann som er kjent for å ha innført sløyd som skolefag i Norge.
Han begynte sin gjerning som lærer allerede i 1856
og var skolebestyrer i Halden i perioden 1874–1909.

Kjennerud utga bøker innenfor skolefagene matematikk, tegning og sløyd.

Som de andre sløydforegangsmenn ble Kjennerud utdannet på sløydlærerskolen i Nääs i Sverige, hvor han tok kurs i 1880.
Han regnes for skaperen av skolesløyd i Norge, men er ikke blitt regnet som nyskaper,
idet han tok utgangspunkt i modellserien fra Nääs og i metoder og verktøy fra dansk skolesløyd,
og han arrangerte utdanningskurs for norske seminarielærere i sløyd med Aksel Mikkelsen fra Danmark som instruktør.
Hva Kjennerud særlig verdsatte ved det danske innslag i forhold til det svenske,
var ergonomi, hensiktsmessige arbeidsstillinger, og klasseundervisning i motsetning til Nääs- og Askov-sløydens individuelle undervisning.
Dansk skolesløyd tok utgangspunkt i det reelle forhold at 36 elever skulle undervises samtidig,
og dermed kunne det ikke være tale om individuell undervisning.

H. K. Kjennerud medvirket til at sløyd allerede i 1880-årerne ble innført som fag ved de norske lærerseminarier.
Utover sitt virke som skolebestyrer fungerte Kjennerud som den norske stats sløydinspektør.

Notisen om dødsfallet er hentet fra Aftenposten fredag 27. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no
Personopplysningene om Kjennerud er fra Wikipedia.