31. mai, 2021

Tranmæl skal få svare for seg.

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 31. mai 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no