1. jun, 2021

Mutingtillatelse ved Dørja

"Mutbare" mineraler er statens eiendom uansett hvor de finnes i landet.
Derfor man må innhente en såkalt mutingstillatelse for å få lov til å sette i gang undersøkelser og en eventuell utvinning.
Sinkblende eller sfaleritt er et mineral med den kjemiske formelen ZnS.
Det er den viktigste kilden for framstilling av metallet sink.
Sinkblende opptrer ofte som tetraedere og er løselig i konsentrert saltsyre.

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 1. juni 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no