2. jun, 2021

Streiken ved sølvverket

Hentet fra Kongsberg Tidende torsdag 2. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no