6. jun, 2021

"Smånytt" fra Kongsberg og Fiskum

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 6. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no