7. jun, 2021

7. juni - dikt av M.B. Landstad

I 1907 mottok Magnus Brostrup Landstad innbydelse fra Kongsberg om å komme til byen og skrive revyer for Sommerteateret i Dyrmyhrskogen.
Nesten umiddelbart flyttet familien ut av Oslo og de slo seg da ned på plassen Kronløkka på Fiskum i Øvre Eiker.
Familien bodde på Kronløkka fra 1907 til 1917, da familien flyttet til sølvverksbyen.

Allerede få år etter at familien hadde flyttet til Kronløkka i 1907 hadde Landstad vunnet ry som Kongsbergs store leilighetsdikter.
Titler på samlinger av ham er «Proletarens sange», «Norges skumring», «Skogslaat og snevers» og «I sult og sol».

Diktet "7. juni" sto i Kongsberg Dagblad tirsdag 7. juni 1921.
Det har på en måte 100-årsjubileum i dag i form av "offentlig eiendom".
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no