8. jun, 2021

Trenger 40 anvisere

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 8. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no