14. jun, 2021

Etterdønninger av streiken

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 14. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no