15. jun, 2021

Skapsprengere på ferde i Hokksund

Hentet fra Laagendalsposten onsdag 15. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no