18. jun, 2021

Bråk om Langevannet og Dørja

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 18. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no