18. jun, 2021

Store saker for retten neste uke

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 18. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no