19. jun, 2021

Et svært vellykket sangerstevne

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat tirsdag 21. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no