19. jun, 2021

Et strålende sangstevne - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 21. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no