20. jun, 2021

Så kom det snø i distriktet

Hentet fra Laagendalsposten mandag juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no